Informacje o ogłoszeniu 01/PMT/2019

Numer zapytania 01/PMT/2019
Data ogłoszenia 31.10.2019
Termin składania ofert 08.11.2019
Tytuł zapytania Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski (PL - > EN) i wykonana przez native speakera korekta językowa tekst
Opis W związku z realizacją Projektu o powierzenie Grantu nr PMT/0663/4N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na wykonanie usługi zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.
Załączniki Zapytanie ofertowe
Wyniki zapytania ofertowego Nr 01_PMT_2019
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 5 – Próbka tekstu do przetłumaczenia
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
Załącznik nr 7 – Klauzula poufności

QR code

Ostatnio oglądane

Brak produktów