Szkolenia STEAM ACADEMY

Założeniem szkoleń - warsztatów STEAM ACADEMY jest całkowite zaangażowanie uczestników tak, aby wspólnie wykonywali wszystkie czynności na spotkaniu. Jedną z umiejętności rozwijanych podczas szkoleń jest praca zespołowa. Podczas spotkań przyjmują Państwo rolę ucznia, a trener nauczyciela. Dzięki temu mają Państwo możliwość doświadczania tego, co czuje uczeń. Pomoże to w przejściu całego etapu wprowadzenia zagadnień i zrozumienia ich z punktu widzenia ucznia.
Zakupienie szkolenia gwarantuje dostęp do niego przez okres 3 lat.

Tematy szkoleń:

1. Korbo moduł napędowy. Wprowadzenie do nauki programowania.2.
Świat zmysłów - twórcze zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową podczas zajęć rewalidacyjnych.3.
Matematyka w dwóch wymiarach - wykorzystanie układu współrzędnych w nauczaniu matematyki w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.4.
Nasze zmysły - zabawy sensoryczne w pracy psychologiczno - pedagogicznej.5.
Matematyka w dwóch wymiarach - wykorzystanie układu współrzędnych w nauczaniu matematyki w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6.
Arteterapia - terapia sztuką. Każdy jest artystą.7.
Kodowanie - gry i zabawy bez komputera. Rozwijanie myślenia algorytmicznego.8.
STEAM metodą na kreatywne poznawanie świata. Team Building budowanie zespołu zabawy w grupie. Kształtowanie kompetencji miękkich.9.
Kodowanie w muzyce. Szyfrowanie i kodowanie rytmów i dźwięków.10.
Trening analitycznego myślenia. Kodowanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.11.
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i procesów spostrzegania w ramach ćwiczeń z zakresu małej motoryki.12.
Aktywność ruchowa a prawidłowy rozwój dziecka podczas zajęć rewalidacyjnych.13.
Cyfrowa matematyka - nowe technologie w nauczaniu matematyki.


QR code

Ostatnio oglądane

Brak produktów