AKTYWNA TABLICA

Celem programu Aktywna Tablica jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W aktualnej edycji programu szkoły mogą wnioskować o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu (tablice i monitory interaktywne, komputery) i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku? Nie wiesz, jakie programy wybrać dla swojej placówki? Chętnie pomożemy! 

Tel. 22 858 16 55

Czytaj wiecej
na stronę
Pokazuje 1 - 30 z 113 elementów
Pokazuje 1 - 30 z 113 elementów

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

• szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
• szkoły ponadpodstawowe;
• szkoły kształcące uczniów niewidomych;
• szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
• szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022. 

     

Wysokość i przedmiot dofinansowania w ramach projektu Aktywna Tablica 2023

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. 

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz przy założeniu, że:

• każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
• każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
• każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
• każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.
          

1) Szkoły podstawowe w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• monitory i tablice interaktywne
• projektory
• nagłośnienie

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł.

Przy założeniu wkładu własnego dla szkoły podstawowej prowadzonej przez organ prowadzący wynosi 17 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł).

 

2) Szkoły ponadpodstawowe w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• monitory i tablice interaktywne
• projektory
• nagłośnienie
• specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne wykorzystujące TIK (wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki)

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł.

Przy założeniu wkładu własnego dla szkoły podstawowej prowadzonej przez organ prowadzący wynosi 17 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł).

 

3) Szkoły podstawowe z SPE w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii
• specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii
• pomoce dydaktyczne dla uczniów niewidomych
• komputery stacjonarne lub laptopy

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wynosi 35 000 zł.

Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla szkoły podstawowej przez organ prowadzący wynosi 43 750 zł (wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8750 zł = wartość zadania 43 750 zł).

 

4) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• drukarki brajlowskie
• drukarki druku wypukłego
• drukarki 3D

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla SOSW, z przeznaczeniem na zakup sprzętu wynosi 100 000 zł. Wkład własny tego organu prowadzącego dla SOSW wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla SOSW przez organ prowadzący wynosi 125 000 zł (wsparcie finansowe 100 000 zł + wkład własny 25 000 zł = wartość zadania 125 000 zł).

 

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2023

Terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica”

Dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących – do 15.05.2023 r.
Organy prowadzące składają wnioski do wojewodów – do 30.05.2023 r.
Kwalifikacja wniosków - do 30.06.2023 r.
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest - do 31.08.2023 r.

  

SZKOŁY PODSTAWOWE, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 

14 000 zł + 3 500 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

 laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,
• zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 tablica interaktywna:
- tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
- tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
 projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
          

SZKOŁY PODSTAWOWE, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

35 000 zł + 8 750 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

 laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,* **
• zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,* **
• pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:

- psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

- procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

- dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

- dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w podpunkcie lit. c 1-4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

• specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzia do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK,
• komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. c lub d.

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.
** Nie dotyczy szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019

 

SZKOŁY PODSTAWOWE dla uczniów niewidomych

35 000 zł + 8 750 zł wkładu własnego

Co możesz kupić:

• laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,* **
• zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,* **
 notatniki brajlowskie,
• linijki brajlowskie,
• inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
• komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w podpunktach a-c.

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.
** Nie dotyczy szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek A dyrektora - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);

Wniosek B dyrektora - dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);

Wniosek C dyrektora - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;

Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą).

QR code

Ostatnio oglądane

Brak produktów